Language of document : ECLI:EU:C:2018:724

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

MACIEJ SZPUNAR

13 päivänä syyskuuta 2018 (1)

Asia C70/17


Abanca Corporación Bancaria SA

vastaan

Alberto García Salamanca Santos

(Ennakkoratkaisupyyntö – Tribunal Supremo (ylin tuomioistuin, Espanja))

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Kiinnelainasopimuksen ennenaikaista erääntymistä koskeva sopimusehto – 6 artiklan 1 kohta – 7 artiklan 1 kohta – Osittaisen kohtuuttomuuden toteaminen – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Kansallisen oikeuden dispositiivisen säännöksen soveltaminen

ja

Asia C179/17

Bankia SA

vastaan

Alfonso Antonio Lau Mendoza ja

Verónica Yuliana Rodriguez Ramirez

(Ennakkoratkaisupyyntö – Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona (Barcelonan alioikeus nro 1, Espanja))

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajansuoja – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Kiinnelainasopimuksen ennenaikaista erääntymistä koskeva sopimusehto – 6 artiklan 1 kohta – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Kansallisen oikeuden dispositiivisen säännöksen soveltaminen


1      Alkuperäinen kieli: ranska.