Language of document : ECLI:EU:C:2018:724

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

MACIEJ SZPUNAR

föredraget den 13 september 2018(1)

Mål C‑70/17

Abanca Corporación Bancaria SA

mot

Alberto García Salamanca Santos

(begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien))

”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 93/13/EEG – Konsumentskydd – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Villkor om uppsägning av ett lån till förtida betalning i ett avtal om hypotekslån – Artikel 6.1 – Artikel 7.1 – Förklaring om att ett villkor är delvis oskäligt – Den nationella domstolens behörighet – Tillämpning av en utfyllnadsregel i nationell rätt”

och

Mål C179/17

Bankia SA

mot

Alfonso Antonio Lau Mendoza,

Verónica Yuliana Rodriguez Ramirez

(begäran om förhandsavgörande från Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona (Förstainstansdomstolen nr 1 i Barcelona, Spanien))

”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 93/13/EEG – Konsumentskydd – Oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal – Villkor om uppsägning av ett lån till förtida betalning i ett avtal om hypotekslån – Artikel 6.1 –Den nationella domstolens behörighet – Tillämpning av en utfyllnadsregel i nationell rätt”


1      Originalspråk: franska.