Language of document : ECLI:EU:C:2018:724

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

M. SZPUNAR

представено на 13 септември 2018 година(1)

Дело C70/17

Abanca Corporación Bancaria SA

срещу

Alberto García Salamanca Santos

(Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания)

„Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Член 6, параграф 1 — Член 7, параграф 1 —Обявяване на частична неравноправност — Правомощия на националния съд — Субсидиарно прилагане на национална диспозитивна правна норма“

и

Дело C179/17

Bankia SA

срещу

Alfonso Antonio Lau Mendoza

Verónica Yuliana Rodriguez Ramirez

(Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona (Първоинстанционен съд № 1 Барселона, Испания)

„Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Клауза за предсрочна изискуемост в договор за ипотечен кредит — Член 6, параграф 1 — Правомощия на националния съд — Субсидиарно прилагане на национална диспозитивна правна норма“


1      Език на оригиналния текст: френски.