Language of document : ECLI:EU:C:2018:724

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

MACIEJ SZPUNAR

esitatud 13. septembril 2018(1)

Kohtuasi C70/17

Abanca Corporación Bancaria SA

versus

Alberto García Salamanca Santos

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus))

Eelotsusetaotlus – Direktiiv 93/13/EMÜ – Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Hüpoteeklaenu lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimus – Artikli 6 lõige 1 – Artikli 7 lõige 1 – Osaliselt ebaõiglaseks tunnistamine – Liikmesriigi kohtu pädevus – Riigisisese dispositiivse õigusnormi kohaldamine

ja

Kohtuasi C179/17

Bankia SA

versus

Alfonso Antonio Lau Mendoza,

Verónica Yuliana Rodriguez Ramirez

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona (Barcelona esimese astme kohus nr 1, Hispaania))

Eelotsusetaotlus – Direktiiv 93/13/EMÜ – Tarbijakaitse – Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes – Hüpoteeklaenu lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimus – Artikli 6 lõige 1 – Liikmesriigi kohtu pädevus – Riigisisese dispositiivse õigusnormi kohaldamine


1      Algkeel: prantsuse.