Language of document : ECLI:EU:C:2018:724

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

MACIEJ SZPUNAR

prednesené 13. septembra 2018 (1)

Vec C70/17

Abanca Corporación Bancaria SA

proti

Albertovi Garcíovi Salamancovi Santosovi

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Ochrana spotrebiteľa – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Podmienka týkajúca sa predčasnej splatnosti v zmluve o hypotekárnom úvere – Článok 6 ods. 1 – Článok 7 ods. 1 – Určenie čiastočne nekalej povahy – Právomoci vnútroštátneho súdu – Uplatnenie dispozitívneho ustanovenia vnútroštátneho práva“

a

Vec C179/17

Bankia SA

proti

Alfonsovi Antoniovi Lauovi Mendozovi,

Verónice Yuliane Rodríguezovej Ramírezovej

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barcelona (Súd prvého stupňa č. 1 Barcelona, Španielsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 93/13/EHS – Ochrana spotrebiteľa – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Podmienka týkajúca sa predčasnej splatnosti v zmluve o hypotekárnom úvere – Článok 6 ods. 1 – Právomoci vnútroštátneho súdu – Uplatnenie dispozitívneho ustanovenia vnútroštátneho práva“


1      Jazyk prednesu: francúzština.