Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2018 – The Goldman Sachs Group v. Komise

(Věc T-419/14)1

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh se silovými kabely – Rozhodnutí, kterým se konstatuje protiprávní jednání, které je v rozporu s článkem 101 SFEU – Jediné a trvající protiprávní jednání – Přičitatelnost protiprávního jednání – Právní domněnka – Nesprávné posouzení – Presumpce neviny – Právní jistota – Zásada osobní odpovědnosti – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Spojené státy) (zástupci: W. Deselaers, J. Koponen, a A. Mangiaracina, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet a J. Norris-Usher, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Prysmian SpA (Milán, Itálie) a Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milán) (zástupci: C. Tesauro, F. Russo a L. Armati, advokáti)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU, který zní zaprvé na zrušení rozhodnutí Komise C (2014) 2139 final ze dne 2. dubna 2014 v řízení podle článku [101 SFEU] a článku 53 Dohody o [EHP] (věc AT.39610 – Silové kabely) v rozsahu, v němž se týká žalobkyně, a zadruhé na snížení částky pokuty, která jí byla uložena.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

The Goldman Sachs Group, Inc. ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Prysmian SpA a Prysmian Cavi e Sistemi Srl ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 282, 25.8.2014.