Language of document :

Rettens dom af 12. juli 2018 – The Goldman Sachs Group mod Kommissionen

(Sag T-419/14) 1

(Konkurrence – karteller – det europæiske marked for elkabler – afgørelse, som fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF – samlet og vedvarende overtrædelse – ansvar for overtrædelsen – formodning – urigtigt skøn – uskyldsformodning – retssikkerhed – princippet om personligt ansvar – fuld prøvelsesret)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, De Forenede Stater) (ved advokaterne W. Deselaers, J. Koponen og A. Mangiaracina)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet og J. Norris-Usher, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Prysmian SpA (Milano, Italien) og Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (ved advokaterne C. Tesauro, F. Russo et L. Armati)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand dels om annullation af Kommissionens afgørelse C(2014) 2139 final af 2. april 2014 om en procedure efter artikel 101 [TEUF] og EØS-aftalens artikel 53 (sag AT.39610 – Elkabler), for så vidt som den vedrører sagsøgeren, dels om nedsættelse af den bøde, som blev pålagt sagsøgeren.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

The Goldman Sachs Group, Inc. bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Prysmian SpA og Prysmian Cavi e Sistemi Srl bærer deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 282 af 25.8.2014.