Language of document :

Üldkohtu 12. juuli 2018. aasta otsus – The Goldman Sachs Group versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi T-419/14)1

(Konkurents – Keelatud kokkulepped – Elektrikaablite Euroopa turg – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Üks ja vältav rikkumine – Rikkumise süükspandavus – Eeldus – Hindamisviga – Süütuse presumptsioon – Õiguskindlus – Isikliku vastutuse põhimõte – Täielik pädevus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid W. Deselaers, J. Koponen ja A. Mangiaracina)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet ja J. Norris-Usher)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Prysmian SpA (Milano, Itaalia) ja Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milano) (esindajad: advokaadid C. Tesauro, F. Russo ja L. Armati)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue esiteks tühistada hagejat puudutavas osas komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus C(2014) 2139 final [ELTL] artikli 101 ja [EMP] lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39610 – elektrikaablid) ning teise võimalusena vähendada talle määratud trahvi.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta The Goldman Sachs Group, Inc-i kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Jätta Prysmian SpA ja Prysmian Cavi e Sistemi Srl kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 282, 25.8.2014.