Language of document :

A Törvényszék 2018. július 12-i ítélete – The Goldman Sachs Group kontra Bizottság

(T-419/14. sz. ügy)1

(„Verseny – Kartellek – Az elektromos kábelek európai piaca – Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – A jogsértés betudhatósága – Vélelem – Mérlegelési hiba – Az ártatlanság vélelme – Jogbiztonság – A személyes felelősség elve – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Egyesült Államok) (képviselők: W. Deselaers, J. Koponen és A. Mangiaracina ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet és J. Norris-Usher meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó felek: Prysmian SpA (Milánó, Olaszország) és Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milánó) (képviselők: C. Tesauro, F. Russo és L. Armati ügyvédek)

Az ügy tárgya

Egyrészt az [EUMSZ] 101. cikk és az [EGT]-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú [helyesen: elektromos] kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott C(2014) 2139 final bizottsági határozatnak a felperest érintő részében történő megsemmisítése iránt, valamint másrészt a vele szemben kiszabott bírság összegének csökkentése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A The Goldman Sachs Group, Inc. maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság költségeit.

A Prysmian SpA és a Prysmian Cavi e Sistemi Srl maga viseli saját költségeit.

____________

1     HL C 282., 2014.8.25.