Language of document :

Vispārējās tiesas 2018. gada 12. jūlija spriedums – The Goldman Sachs Group/Komisija

(Lieta T-419/14) 1

(Konkurence – Karteļi – Eiropas spēka kabeļu tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Vienots un turpināts pārkāpums – Vainojamība pārkāpumā – Prezumpcija – Kļūda vērtējumā – Nevainīguma prezumpcija – Tiesiskā noteiktība – Personiskās atbildības princips – Neierobežota kompetence)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Goldman Sachs Group, Inc. (Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: W. Deselaers, J. Koponen un A. Mangiaracina, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet un J. Norris-Usher)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Prysmian SpA (Milāna, Itālija) un Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milāna) (pārstāvji: C. Tesauro, F. Russo un L. Armati, advokāti)

Priekšmets

Par prasību, kura ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar kuru tiek lūgts, pirmkārt, atcelt Komisijas Lēmumu C(2014) 2139 final (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar [LESD] 101. pantu un [EEZ] līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – spēka kabeļi), ciktāl tas attiecas uz prasītāju, un, otrkārt, samazināt tai uzliktā naudas soda apmēru.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

The Goldman Sachs Group Inc. sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Prysmian SpA un Prysmian Cavi e Sistemi Srl sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1     OV C 282, 25.8.2014.