Language of document :

Arrest van het Gerecht van 12 juli 2018 – The Goldman Sachs Group/Commissie

(Zaak T-419/14)1

(„Mededinging – Mededingingsregelingen – Europese markt van stroomkabels – Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld – Eén enkele voortdurende inbreuk – Toerekenbaarheid van de inbreuk – Vermoeden – Onjuiste beoordeling – Vermoeden van onschuld – Rechtszekerheid – Beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid – Volledige rechtsmacht”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: W. Deselaers, J. Koponen en A. Mangiaracina, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet en J. Norris-Usher, gemachtigden)

Interveniëntes aan de zijde van verwerende partij: Prysmian SpA (Milaan, Italië) en Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milaan) (vertegenwoordigers: C. Tesauro, F. Russo en L. Armati, advocaten)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van besluit C(2014) 2139 final van de Commissie van 2 april 2014 inzake een procedure op grond van artikel 101 [VWEU] en artikel 53 van de [EER-]Overeenkomst (zaak AT.39610 – Stroomkabels), voor zover dit verzoekster betreft, en tot verlaging van de aan haar opgelegde geldboete

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

The Goldman Sachs Group, Inc. zal haar eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

Prysmian SpA en Prysmian Cavi e Sistemi Srl zullen hun eigen kosten dragen.

____________

1     PB C 282 van 25.8.2014.