Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2018 – The Goldman Sachs Group/Comisia

(Cauza T-419/14)1

(„Concurență – Înțelegeri – Piața europeană a cablurilor electrice – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE – Încălcare unică și continuă – Imputabilitatea încălcării – Prezumție – Eroare de apreciere – Prezumția de nevinovăție – Securitate juridică – Principiul răspunderii personale – Competență de fond”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: The Goldman Sachs Group, Inc. (New York, New York, Statele Unite) (reprezentanți: W. Deselaers, J. Koponen și A. Mangiaracina, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet și J. Norris-Usher, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Prysmian SpA (Milan, Italia) și Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Milan) (reprezentanți: C. Tesauro, F. Russo și L. Armati, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită, pe de o parte, anularea Deciziei C(2014) 2139 final a Comisiei din 2 aprilie 2014 privind o procedură inițiată în temeiul articolului 101 [TFUE] și al articolului 53 din Acordul privind [SEE] (cazul AT.39610 – Cabluri electrice), în ceea ce privește reclamanta, și, pe de altă parte, reducerea cuantumului amenzii aplicate acesteia

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

The Goldman Sachs Group, Inc. suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele ale Comisiei Europene.

Prysmian SpA și Prysmian Cavi e Sistemi Srl suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 282, 25.8.2014.