Language of document :

Žalba koju je 2. srpnja 2018. podnio Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 23. travnja 2018. u predmetu T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel protiv Europske komisije

(predmet C- 436/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (zastupnici: E. Vermulst, J. Cornelis, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

poništi presudu Općeg suda od 23. travnja 2018. u predmetu T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. protiv Europske komisije;

poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/14291 od 26. kolovoza 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz hladno valjanih plosnatih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajvana u dijelu koji se odnosi na žalitelja; i

naloži Europskoj komisiji snošenje žaliteljevih troškova nastalih u okviru ove žalbe, kao i troškova postupka pred Općim sudom u predmetu T-675/15.

Podredno,

vrati predmet Općem sudu; i

naknadno donese odluku o troškovima u postupku pred Općim sudom i u žalbenom postupku.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi, žalitelj se poziva na dva žalbena razloga.

Kao prvo, pobijanom je odlukom nezakonito protumačena druga rečenica drugog podstavka članka 2. stavka 7. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/20092 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice, time što je iz te odredbe iščitan uvjet za odabir analogne zemlje koji se ne pojavljuje u njezinu tekstu.

Kao drugo, time što je odlučeno da prilagodbe uobičajene vrijednosti u načelu nisu moguće u okviru primjene članka 2. stavka 7. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009, pobijanom odlukom povrijeđena je ta odredba.

____________

1 SL 2015., L 224, str. 10.

2 SL 2009., L 343, str. 51. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 30., str. 202. i ispravak SL 2016., L 44, str. 20.)