Language of document :

2018 m. liepos 2 d. Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd / Europos Komisija

(Byla C-436/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd, atstovaujama advokatų E. Vermulst, J. Cornelis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. / Europos Komisija;

panaikinti 2015 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1429, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės plokštiems šaltai valcuotiems nerūdijančiojo plieno produktams nustatomas galutinis antidempingo muitas1 , kiek jis susijęs su apeliante, ir

priteisti iš Europos Komisijos apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu skundu ir su procesu Bendrajame Teisme T-675/15.

Subsidiariai,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir

atidėti bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesu Bendrajame Teisme ir apeliacinėje instancijoje, klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi dviem pagrindais.

Pirma, skundžiamame sprendime esą buvo netinkamai aiškinamas 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių2 2 straipsnio 7 dalies a punkto antros pastraipos antras sakinys, kai buvo laikoma, kad toje nuostatoje yra įtvirtinta sąlyga, kurios nėra tos nuostatos tekste, pasirenkant analogišką šalį.

Antra, nusprendžiant, kad normaliosios vertės korekcijos iš principo negalimos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 2 straipsnio 7 dalies a punktą, skundžiamame sprendime buvo pažeista ši nuostata.

____________

1 OL L 224, 2015, p. 10.

2 OL L 343, 2009, p. 51.