Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2018 door Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 23 april 2018 in zaak T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel/Europese Commissie

(Zaak C-436/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (vertegenwoordigers: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Conclusies

het arrest van het Gerecht van 23 april 2018 in zaak T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd./Europese Commissie vernietigen;

uitvoeringsverordening (EU) 2015/14291 van de Commissie van 26 augustus 2015 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op koudgewalste platte producten van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Taiwan nietig verklaren, en

de Europese Commissie verwijzen in de kosten van zowel de onderhavige procedure als van de procedure voor het Gerecht in zaak T-675/15.

Subsidiair,

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht; en

de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van de hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan.

Ten eerste heeft het bestreden arrest de tweede zin van de tweede alinea van artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 1225/20092 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap rechtens onjuist uitgelegd, door hierin een voorwaarde voor de selectie van het referentieland te lezen die niet voortvloeit uit de tekst van deze bepaling.

Ten tweede heeft het bestreden arrest artikel 2, lid 7, onder a), van verordening (EG) nr. 1225/2009 geschonden, door te oordelen dat krachtens die bepaling correcties van de normale waarde in beginsel niet mogelijk zijn.

____________

1 PB 2015, L 224, blz. 10.

2 PB 2009, L 343, blz. 51.