Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-119/17. sz., Alba Aguilera kontra EKSZ ügyben 2018. április 13-án hozott ítélete ellen az Európai Külügyi Szolgálat által 2018. június 26-án benyújtott fellebbezés

(C-427/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Európai Külügyi Szolgálat (képviselők: S. Marquardt és R. Spac meghatalmazottak, M. Troncoso Ferrer abogado, F.-M. Hislaire ügyvéd, S. Moya Izquierdo abogada)

A többi fél az eljárásban: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

A fellebbező kérelmei

A fellebező azt kéri, hogy Bíróság:

nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-119/17. sz. ügyben 2018. április 13-án hozott ítéletét;

adjon helyt az EKSZ elsőfokú eljárásban előterjesztett kérelmeinek;

az eljárás többi felét kötelezze az első- és másodfokon felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első fellebbezési jogalap értelmében a Törvényszék tévesen értelmezte a személyzeti szabályzat X. mellékletének 1. cikkét. A Törvényszék szerint e rendelkezés általános végrehajtási rendelkezések – személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban történő – elfogadásának kötelezettségét írja elő, amely a személyzeti szabályzat X. mellékletének egészére, többek között a 10. cikkére is vonatkozik (a megtámadott ítélet 30. és 31. pontja). Márpedig a jogalkotó a X. mellékletben kizárólag a 3. cikkben írta elő kifejezetten az általános végrehajtási rendelkezések elfogadását. Ezzel szemben egyéb rendelkezésekben, mint a 2. cikk második bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk első bekezdésében vagy a 10. és 21. cikkben ugyanezen jogalkotó csupán „feltételek” vagy „részletes végrehajtási szabályok” kinevezésre jogosult hatóság általi elfogadását írta elő.

A második fellebbezési jogalap szerint a Törvényszék tévesen értelmezte a személyzeti szabályzat X. mellékletének 10. cikkét, mivel megállapította, hogy az olyannyira nem egyértelmű és pontos rendelkezés, hogy önkényes alkalmazásra alkalmas, és így általános végrehajtási rendelkezések elfogadását teszi szükségessé (a megtámadott ítélet 28. és 29. pontja). A fellebbező úgy véli, hogy a X. melléklet 10. cikke kellően részletes jogi hátteret biztosít és pontosan lehatárolja a kinevezésre jogosult hatóság mérlegelési jogkörét.

____________