Language of document :

2018 m. birželio 26 d. Europos išorės veiksmų tarnybos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 13 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-119/17 Alba Aguilera / EIVT

(Byla C-427/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos išorės veiksmų tarnyba, atstovaujama S. Marquardt ir R. Spac, abogado M. Troncoso Ferrer, avocat F.-M. Hislaire, abogada S. Moya Izquierdo

Kitos proceso šalys: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Apeliantės reikalavimai

Pripažinti, kad apeliacinis skundas priimtinas ir pagrįstas,

tuo pagrindu panaikinti 2018 m. balandžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-119/17,

patenkinti EIVT pateiktus reikalavimus pirmojoje instancijoje,

priteisti iš kitų proceso šaliu bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinio skundo pirmasis pagrindas siejamas su teisės klaida Bendrojo Teismo pateiktame Pareigūnų tarnybos nuostatų X priedo 1 straipsnio išaiškinime. Pasak Bendrojo Teismo, šioje nuostatoje nustatyta pareiga priimti bendrąsias įgyvendinimo nuostatas (BĮN) pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnį, kuris taikomas visam Nuostatų X priedui ir, konkrečiai, to priedo 10 straipsniui (skundžiamo sprendimo 30 ir 31 punktai). Tačiau teisės aktų leidėjas X priede aiškiai suformulavo pareigą priimti BĮN tik 3 straipsnyje. Atvirkščiai, kitose nuostatose, pvz., 2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio pirmoje pastraipoje ar 10 ir 21 straipsniuose teisės aktų leidėjas numatė tik Paskyrimų tarnybos priimtas „sąlygas“ ar „taikymo taisykles“.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas siejamas su teisės klaida Bendrojo Teismo pateiktame X priedo 10 straipsnio išaiškinime, nes tai yra neaiški ir netiksli nuostata, todėl ji gali būti taikoma savavališkai, o dėl tos priežasties reikia priimti BĮN (skundžiamo sprendimo 28 ir 29 punktai). Apeliantė teigia, kad X priedo 10 straipsnyje pateikiamas pakankamai išsamus teisinis pagrindas, nustatantis tikslias Paskyrimų tarnybos diskrecijos ribas.

____________