Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 12 iulie 2018 – „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia

(Cauza C-458/18)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Sofia-grad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ - Sofia

Întrebările preliminare

Dispozițiile coroborate ale articolului 2 litera (a) punctul (i) din Directiva 2011/96/UE1 și ale anexei I partea A literele (a) și (b) la aceasta trebuie interpretate în sensul că noțiunea „societăți constituite în conformitate cu legislația Regatului Unit” includ și societățile constituite în Gibraltar?

Dispozițiile coroborate ale articolului 2 litera (a) cifra (iii) din Directiva 2011/96/UE și ale anexei I partea B la aceasta trebuie interpretate în sensul că noțiunea „corporation tax în Regatul Unit” include și impozitul pe profit datorat în Gibraltar?

____________

1     Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (JO 2011, L 345, p. 8).