Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Sofia-grad (Bolgarija) 12. julija 2018 – „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

(Zadeva C-458/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad Sofia-grad

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: „GVC Services (Bulgaria)“ EOOD

Tožena stranka: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Sofia

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(a), točka (i), v povezavi s Prilogo I, del A, točka (ab), Direktive 2011/96/EU1 razlagati tako, da opredelitev „družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva“, zajema tudi družbe, ustanovljene v Gibraltarju?

2.    Ali je treba člen 2(a), točka (iii), v povezavi s Prilogo I, del B, Direktive 2011/96/EU, razlagati tako, da opredelitev „corporation tax v Združenem kraljestvu“ zajema tudi davek od dobička pravnih oseb, ki ga je treba plačati v Gibraltarju?

____________

1 Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL 2011, L 345, str. 8).