Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 3. augustā – Multifit/EUIPO (“Premiere”)

(Lieta T-479/18)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Vācija) (pārstāvji: N. Weber un L. Thiel, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Premiere” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 660 383

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 28. maija lēmums lietā R 2365/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________