Language of document :

Acțiune introdusă la 3 august 2018 – Multifit/EUIPO (Premiere)

(Cauza T-479/18)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (reprezentanți: N. Weber și L. Thiel, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbale „Premiere” – cererea de înregistrare nr. 16 660 383

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 28 mai 2018 în cauza R 2365/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________