Language of document : ECLI:EU:T:2018:530

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 12 september 2018 –
Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Zaak T584/17)

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk PRIMART Marek Łukasiewicz – Oudere nationale woordmerken PRIMA – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”

1.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 26, 27, 80)

2.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beeldmerk PRIMART Marek Łukasiewicz en woordmerken PRIMA

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 37, 40, 53, 79, 92, 108110)

3.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria – Samengesteld merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 41, 42)

4.      Uniemerk – Beroepsprocedure – Beroep bij de Unierechter – Rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep in een oppositieprocedure – Betwisting door aanvoeren van nieuwe gegevens, feitelijk of rechtens – Ontoelaatbaarheid

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65 en 76, lid 1)

(zie punten 88, 89)

5.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Gevaar voor verwarring met het oudere merk – Beoordelingscriteria – Ouder merk dat een autonome onderscheidende plaats inneemt in het aangevraagde merk

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punt 98)

6.      Uniemerk – Definitie en verkrijging van het Uniemerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten – Overeenstemming van de betrokken merken – Beoordelingscriteria

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1, b)]

(zie punten 101104)

7.      Uniemerk – Beslissingen van het Bureau – Rechtmatigheid – Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau

(zie punten 106, 107)

Voorwerp

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 22 juni 2017 (zaak R 1933/2016‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Bolton Cile España en Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz wordt verwezen in de kosten.

2)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz wordt verwezen in de kosten.