Language of document : ECLI:EU:T:2018:530

Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 12 septembrie 2018 – Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Cauza T584/17)

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Mărci naționale verbale anterioare PRIMA – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2017/1001 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

1.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 26, 27 și 80)

2.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Marca figurativă PRIMART Marek Łukasiewicz și mărcile verbale PRIMA

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 37, 40, 53, 79, 92 și 108-110)

3.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere – Marcă complexă

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 41 și 42)

4.      Marcă a Uniunii Europene – Procedura căii de atac – Acțiune în fața instanței Uniunii – Legalitatea deciziei unei camere de recurs care se pronunță întro procedură de opoziție – Contestare prin invocarea unor elemente noi de drept sau de fapt – Inadmisibilitate

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65 și art. 76 alin. (1)]

(a se vedea punctele 88 și 89)

5.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Risc de confuzie cu marca anterioară – Criterii de apreciere – Marcă anterioară care ocupă o poziție distinctivă autonomă în cadrul mărcii solicitate

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctul 98)

6.      Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare – Similitudine între mărcile vizate – Criterii de apreciere

[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

(a se vedea punctele 101-104)

7.      Marcă a Uniunii Europene – Deciziile Oficiului – Legalitate – Practică decizională anterioară a Oficiului

(a se vedea punctele 106 și 107)

Obiectul

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 22 iunie 2017 (cauza R 1933/2016-4) privind o procedură de opoziție între Bolton Cile España și Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz la plata cheltuielilor de judecată.

2)

Obligă Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz la plata cheltuielilor de judecată.