Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. srpnja 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF protiv Institut national de l’audiovisuel

(predmet C-484/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), PG, GF

Tuženik: Institut national de l’audiovisuel

Druge stranke: Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), Syndicat français des artistes-interprètes (CGT)

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. točku (b), članak 3. stavak 2. točku (a) i članak 5. Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu1 , tumačiti na način da im nije protivno to da se nacionalnom odredbom poput one koja proizlazi iz članka 49., II, Zakona br. 86-1067 od 30. rujna 1986. o slobodi komuniciranja izmijenjenog člankom 44. Zakona br. 2006-961 od 1. kolovoza 2006., uvede, u korist Nacionalnog audiovizualnog instituta, korisnika prava iskorištavanja nacionalnih programskih društava na audiovizualnim arhivima, derogativni režim koji predviđa da uvjeti iskorištavanja izvedbe umjetnika izvođača i naknade do kojih te izvedbe dovode budu uređene ugovorima sklopljenim između samih umjetnika izvođača ili organizacija zaposlenika koje zastupaju umjetnike izvođače i tog instituta, pri čemu ti ugovori moraju osobito precizirati ljestvicu plaća i načine isplate tih plaća?

____________

1 SL 2001. L 167, str. 10. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17. svezak 1., str. 119.)