Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Pesti Központi Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 23.7.2018 – PannonHitel Pénzügyi Zrt. v. WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(asia C-476/18)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Vastaaja: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 (jäljempänä asetus) 5–7 artiklaa tulkittava siten, että matkustajat, joihin aikataulun muutos vaikuttaa, voidaan rinnastaa peruutettujen lentojen matkustajiin korvausta koskevan oikeuden soveltamisen kannalta ja että he voivat näin ollen vedota asetuksen 7 artiklan mukaiseen korvausta koskevaan oikeuteen, kun lentoliikenteen harjoittaja ilmoittaa matkustajille aikataulun muutoksesta alkuperäisen aikataulun mukaista lähtöpäivää edellisenä päivänä ja heille aiheutuu muutoksen johdosta vähintään kolmen tunnin pituinen ajan menetys alkuperäisen aikataulun mukaiseen saapumisaikaan nähden eli kun he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia lentoliikenteen harjoittajan alun perin ilmoittaman aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin?

Onko asetuksen 5–7 artiklaa tulkittava siten, että matkustajat, joihin aikataulun muutos vaikuttaa, voidaan rinnastaa matkustajiin, joihin viivästyminen vaikuttaa, korvausta koskevan oikeuden soveltamisen kannalta ja että he voivat näin ollen vedota asetuksen 7 artiklan mukaiseen korvausta koskevaan oikeuteen, kun heille aiheutuu aikataulumuutoksen vuoksi vähintään kolmen tunnin pituinen ajan menetys eli kun he saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia lentoliikenteen harjoittajan alun perin ilmoittaman aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.