Language of document :

A Pesti Központi Kerületi Bíróság (Magyarország) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PannonHitel Pénzügyi Zrt. kontra WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(C-476/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Alperes: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről1 (a továbbiakban a rendelet) 5–7. cikkeit úgy kell-e értelmezni, hogy a menetrend-módosítással érintett utasokat a törölt járatok utasaihoz hasonlónak lehet tekinteni a kártalanítás iránti jog alkalmazása szempontjából, így hivatkozhatnak a rendelet 7. cikke által előírt kártalanítás iránti jogra, ha a légi fuvarozó az eredeti menetrend szerinti indulási időpont előtti napon tájékoztatja az utasokat a menetrend módosításáról és a menetrend-módosítás következményeként az utasok háromórás vagy azt meghaladó időveszteséget szenvednek az eredeti menetrend szerinti érkezési időponthoz képest, vagyis ha végső célállomásukat a légi fuvarozó által eredetileg megadott menetrendhez képest három vagy több órával később érik el?

A rendelet 5–7. cikkeit úgy kell-e értelmezni, hogy a menetrend-módosítással érintett utasokat a késéssel érintett járatok utasaihoz hasonlóknak lehet tekinteni a kártalanítás iránti jog alkalmazása szempontjából, így hivatkozhatnak a rendelet 7. cikke által előírt kártalanítás iránti jogra, amennyiben a menetrend-módosítás következtében háromórás vagy azt meghaladó időveszteséget szenvednek, vagyis ha végső célállomásukat a légi fuvarozó által eredetileg megadott menetrendhez képest három vagy több órával később érik el?

____________

1 HL 2004, L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.