Language of document :

2018 m. liepos 23 d. Pesti Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PannonHitel Pénzügyi Zrt. / WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Byla C-476/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Atsakovė: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5–7 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad teisės į kompensaciją taikymo tikslais keleiviai, kuriems tvarkaraščio pakeitimas turėjo poveikį, gali būti prilyginti atšauktų skrydžių keleiviams, ir kad todėl jie gali remtis šio reglamento 7 straipsnyje numatyta teise į kompensaciją tuo atveju, kai oro vežėjas informuoja keleivius apie tvarkaraščio pakeitimą likus dienai iki tvarkaraštyje numatytos išvykimo datos ir dėl pakeitimo keleiviai praranda tris valandas arba daugiau, palyginti su iš pradžių tvarkaraštyje numatytu išvykimo laiku, arba kai atvyksta į galutinę paskirties vietą vėluodami tris valandas ar daugiau, palyginti su oro vežėjo iš pradžių numatytu tvarkaraščiu?

2.    Ar Reglamento 5–7 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad keleiviai, kuriems tvarkaraščio pakeitimas turėjo poveikį, gali būti prilyginti atidėtų skrydžių keleiviams taikant šio reglamento 7 straipsnyje numatytą teisę į kompensaciją, ir kad todėl jie gali remtis minėto reglamento 7 straipsnyje numatyta teise į kompensaciją, kai, pakeitus tvarkaraštį, jie praranda tris valandas ar daugiau, t. y., kai į galutinę paskirties vietą atvyksta pavėluodami tris valandas ar daugiau, palyginti su oro vežėjo iš pradžių numatytu tvarkaraščiu?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.