Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. jūlijā iesniedza Pesti Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Lieta C-476/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Atbildētāja: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (turpmāk tekstā – “Regula”) 1 , 5.–7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kompensācijas saņemšanas tiesību piemērošanas nolūkā pasažieri, kuru lidojuma grafiks ir mainīts, var tikt pielīdzināti atcelta lidojuma pasažieriem un tādējādi var atsaukties uz šīs regulas 7. pantā paredzētajām tiesībām saņemt kompensāciju, ja par grafika maiņu gaisa pārvadātājs pasažierus ir informējis sākotnēji paredzētās izlidošanas dienas priekšvakarā un šīs grafika maiņas dēļ šie pasažieri cieš trīs vai vairāk stundu ilgu laika zudumu salīdzinājumā ar sākotnējā grafikā paredzēto ielidošanas laiku, proti, savu galamērķi sasniedz trīs vai vairāk stundas vēlāk par gaisa pārvadātāja sākotnēji norādīto laiku?

Vai Regulas 5.–7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kompensācijas saņemšanas tiesību piemērošanas nolūkā pasažieri, kuru lidojuma grafiks ir mainīts, var tikt pielīdzināti pasažieriem, kuru lidojums kavējas, un tādējādi var atsaukties uz šīs regulas 7. pantā paredzētajām tiesībām saņemt kompensāciju, ja šīs grafika maiņas dēļ viņi cieš trīs vai vairāk stundu ilgu laika zudumu, proti, savu galamērķi sasniedz trīs vai vairāk stundas vēlāk par gaisa pārvadātāja sākotnēji norādīto laiku?

____________

1     OV 2004, L 46, 1. lpp.