Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongarije) op 23 juli 2018 – PannonHitel Pénzügyi Zrt./ WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

(Zaak C-476/18)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Verwerende partij: WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

Prejudiciële vragen

Dienen de artikelen 5 tot en met 7 van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (hierna: „verordening”)1 aldus te worden uitgelegd dat passagiers van vluchten waarvan de tijden zijn gewijzigd, voor de toepassing van het recht op compensatie kunnen worden gelijkgesteld met passagiers van geannuleerde vluchten en aldus aanspraak kunnen maken op de in artikel 7 van deze verordening bedoelde compensatie, wanneer de luchtvaartmaatschappij de passagiers de dag voor de geplande vertrekdatum informeert over de wijziging van de vluchttijden en de passagiers als gevolg van die wijziging minstens drie uur tijd verliezen ten opzichte van de aanvankelijk geplande aankomsttijd, met andere woorden minstens drie uur later dan het door de luchtvaartmaatschappij oorspronkelijk aangegeven tijdstip op hun eindbestemming aankomen?

Dienen de artikelen 5 tot en met 7 van de verordening aldus te worden uitgelegd dat passagiers van vluchten waarvan de tijden zijn gewijzigd, voor de toepassing van het recht op compensatie kunnen worden gelijkgesteld met passagiers van vertraagde vluchten en aldus aanspraak kunnen maken op de in artikel 7 van de verordening bedoelde compensatie, wanneer zij als gevolg van die wijziging minstens drie uur tijd verliezen, met andere woorden minstens drie uur later dan het door de luchtvaartmaatschappij oorspronkelijk aangegeven tijdstip op hun eindbestemming aankomen?

____________

1 PB 2004, L 46, blz. 1.