Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 29.6.2018 – Otis Gesellschaft m.b.H. ym. v. Land Oberösterreich ym.

(asia C-435/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Otis Gesellschaft m.b.H., Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone Aktiengesellschaft ja ThyssenKrupp Aufzüge Gesellschaft m.b.H.

Vastaajat: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft ”Lebensräume” eingetragene Gen.m.b.H., EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H., WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg. Gen.m.b.H., Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft ”Baureform Wohnstätte” eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft ”Familie” eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft ”Styria” reg. Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck ja GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko EY:n perustamissopimuksen 85 artiklaa, EY 81 artiklaa ja SEUT 101 artiklaa tulkittava siten, että kyseisten määräysten täyden tehokkuuden ja niistä ilmenevän kiellon tehokkaan vaikutuksen takaamiseksi on tarpeen, että vahingonkorvausta kartelliin osallistujilta voivat vaatia myös ne henkilöt, jotka eivät toimi tarjoajan tai kysyjän roolissa niillä tuotemarkkinoilla ja maantieteellisillä markkinoilla, joita kartelli on koskenut, vaan jotka tarjoavat lainsäädännön nojalla rahoittajina edullisemmin ehdoin lainoja niille, jotka ostavat niillä markkinoilla, joilla kartelli on vaikuttanut, tarjottuja tuotteita, ja joille on rahoittajina aiheutunut vahinkoa siten, että prosentuaalisena osana tuotteen kustannuksista myönnetty lainasumma oli korkeampi kuin se olisi ollut, jos kartellia ei olisi ollut, mistä syystä ne eivät voineet sijoittaa kyseisiä rahamääriä voittoa tuottavasti?

____________