Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obersten Gerichtshof (Österrike) den 29 juni 2018 – Otis Gesellschaft m.b.H. m.fl. mot Land Oberösterreich m.fl.

(Mål C-435/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Otis Gesellschaft m.b.H., Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone Aktiengesellschaft, ThyssenKrupp Aufzüge Gesellschaft m.b.H.

Motparter: Land Oberösterreich, Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft „Lebensräume“ eingetragene Gen.m.b.H., EBS Wohnungsgesellschaft mbH, WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H., WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft reg.Gen.m.b.H., Neue Heimat Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH, BRW Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Baureform Wohnstätte“ eingetragene Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft „Familie“ eingetragene Gen.m.b.H., VLW Vereinigte Linzer Wohnungsgenossenschaften Gemeinnützige GmbH, Gemeinnützige Steyrer Wohn- und Siedlungs Genossenschaft „Styria“ reg.Gen.m.b.H., Innviertler Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft reg.Gen.m.b.H., Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Steyr GmbH, Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft m.b.H. für den Bezirk Vöcklabruck, GEWOG Neues Heim Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft m.b.H.

Tolkningsfråga

Ska artikel 85 EG, artikel 81 EG och artikel 101 FEUF tolkas på så sätt att – för att garantera att dessa bestämmelser får full verkan och att förbudet som följer av dessa bestämmelser får ändamålsenlig verkan – även sådana personer kan kräva ersättning för skada från deltagare i en kartell, vilka inte är verksamma som leverantörer eller köpare på den produktmarknad eller den geografiska marknaden som omfattas av en kartell, utan som inom ramen för lagstiftning i egenskap av offentliga finansiärer till gynnsamma villkor beviljar lån till köpare av produkter på marknaden som omfattades av kartellen, och vilkas skada har uppkommit genom att den beviljade lånesumman som beräknats som en procentsats av produktkostnaderna varit högre än vad den hade varit utan kartellavtalet, vilket inneburit att dessa belopp inte kunnat investeras på ett lönsamt sätt.

____________