Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 7. kolovoza 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgerichtshof - Austrija) – Gerhard Prenninger i dr. protiv Oberösterreichische Landesregierung

(predmet C-329/17)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Okoliš – Direktiva 2011/92/EU – Procjena učinaka određenih projekata na okoliš – Prilog II. – Točka 1. podtočka (d) – Pojam „sječa šuma radi prenamjene zemljišta” – Otvaranje trase kroz šumu vezano uz izgradnju i iskorištavanje nadzemnog elektroenergetskog prijenosnog voda)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Tuženik: Oberösterreichische Landesregierung

uz sudjelovanje: Netz Oberösterreich GmbH

Izreka

Točku 1. podtočku (d) Priloga II. Direktivi 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš treba tumačiti na način da je pojmom „sječa šuma radi prenamjene zemljišta” u smislu te odredbe obuhvaćeno otvaranje trase kroz šumu u svrhu izgradnje i iskorištavanja nadzemnog elektroenergetskog voda, poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, tijekom njegova zakonitog postojanja.

____________

1 SL C 318, 25. 9. 2017.