Language of document :

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2018. augusztus 7-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gerhard Prenninger és társai kontra Oberösterreichische Landesregierung

(C-329/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Környezet – 2011/92/EU irányelv – Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata – II. melléklet – Az 1. pont d) alpontja – Az „erdőirtás más földhasználatra történő áttérés céljából” fogalma – Erdőnyiladéknak villamos energia átvitelét szolgáló távvezeték építéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó kialakítása)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Alperes: Oberösterreichische Landesregierung

Az eljárásban részt vesz: Netz Oberösterreich GmbH

Rendelkező rész

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete 1. pontjának d) alpontját akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „erdőirtás más földhasználatra történő áttérés céljából” fogalom alá tartozik egy erdőnyiladéknak az alapügyben szereplőhöz hasonló villamos távvezeték építése és üzemeltetése céljából e távvezeték jogszerű fenntartásának ideje alatt történő kialakítása.

____________

1 HL C 318., 2017.9.25.