Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Najvyšší súd Slovenskej republiky (Σλοβακική Δημοκρατία) στις 30 Ιουλίου 2018 – ΥΧ

(Υπόθεση C-495/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβακική

Αιτούν δικαστήριο

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείων: ΥΧ

Προδικαστικά ερωτήματα

Πρέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της απόφασης-πλαίσιο να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι τα κριτήρια που προβλέπονται σε αυτό πληρούνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο κατάδικος έχει στο κράτος μέλος της ιθαγένειάς του οικογενειακούς, κοινωνικούς, εργασιακούς ή άλλους δεσμούς λαμβανομένων υπόψη των οποίων βάσιμα μπορεί να συναχθεί ότι η εκτέλεση της ποινής στο εν λόγω κράτος μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική επανένταξή του, και ότι συνεπώς το άρθρο αυτό αντιτίθεται σε διάταξη εθνικού δικαίου, όπως το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο a, του νόμου 549/2011, το οποίο επιτρέπει στις εν λόγω περιπτώσεις την αναγνώριση και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης απλώς και μόνο βάσει της συνήθους διαμονής η οποία καταχωρίσθηκε επίσημα στο κράτος εκτέλεσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν ο κατάδικος έχει στο εν λόγω κράτος συγκεκριμένους δεσμούς που μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική επανένταξή του;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, πρέπει το άρθρο 4, παράγραφος 2, της απόφασης-πλαίσιο να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, επίσης στην περίπτωση που ρυθμίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της απόφασης-πλαίσιο, η αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης οφείλει να εξακριβώσει, πριν ακόμη από τη διαβίβαση της απόφασης και του πιστοποιητικού, ότι η εκτέλεση της ποινής από το κράτος εκτέλεσης θα ανταποκρίνεται στον σκοπό διευκόλυνσης της κοινωνικής επανένταξης του καταδίκου, και υπό αυτές τις συνθήκες η προαναφερθείσα αρχή οφείλει συγχρόνως να αναφέρει στο μέρος δ, σημείο 4, του πιστοποιητικού τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν, και ιδίως εάν ο κατάδικος, στο πλαίσιο της γνώμης που εκφράστηκε κατά το άρθρο 6, παράγραφος 3, της απόφασης-πλαίσιο, ισχυρίζεται ότι έχει συγκεκριμένους οικογενειακούς, κοινωνικούς ή εργασιακούς δεσμούς στο κράτος έκδοσης;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, πρέπει το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της απόφασης-πλαίσιο να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι υφίσταται λόγος μη αναγνώρισης και εκτέλεσης καταδικαστικής απόφασης επίσης όταν, στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της απόφασης-πλαίσιο, δεν αποδεικνύεται, παρά τη διαβούλευση που αναφέρει η παράγραφος 3 της εν λόγω διάταξης και μέσω της ενδεχόμενης παροχής των λοιπών αναγκαίων πληροφοριών, η ύπαρξη οικογενειακών, κοινωνικών, εργασιακών ή άλλων δεσμών λαμβανομένων υπόψη των οποίων βάσιμα μπορεί να συναχθεί ότι η εκτέλεση της ποινής στο κράτος εκτέλεσης μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική επανένταξη του καταδίκου;

____________