Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. srpnja 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – RE protiv Praxair MRC

(predmet C-486/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: RE

Tuženik: Praxair MRC

Prethodna pitanja

Treba li klauzulu 2. točke 4. i 6. Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu, koji se nalazi u Prilogu Direktivi Vijeća 96/34/EZ od 3. lipnja 1996. o Okvirnom sporazumu o roditeljskom dopustu koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC, tumačiti na način da joj se protivi to da se na zaposlenika koji je, u trenutku kad mu je otkazan ugovor o radu, na roditeljskom dopustu u nepunom radnom vremenu, primjenjuje odredba nacionalnog prava poput članka L. 3123-13 Zakonika o radu, koji se tada primjenjivao, u skladu s kojom se „otpremnina i otpremnina prilikom odlaska u mirovinu zaposlenika koji je bio zaposlen u punom i u nepunom radnom vremenu u istom poduzeću obračunava proporcionalno radnom stažu navršenom u skladu s tim modalitetima od stupanja na radno mjesto u poduzeću”?

Treba li klauzulu 2. točke 4. i 6. Okvirnog sporazuma o roditeljskom dopustu, koji se nalazi u Prilogu Direktivi Vijeća 96/34/EZ od 3. lipnja 1996. o Okvirnom sporazumu o roditeljskom dopustu koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC, tumačiti na način da joj se protivi to da se na zaposlenika koji je, u trenutku kad mu je otkazan ugovor o radu, na roditeljskom dopustu u nepunom radnom vremenu, primjenjuje odredba nacionalnog prava poput članka R. 1233-32 Zakonika o radu, u skladu s kojom za vrijeme dopusta zbog prekvalifikacije koji premašuje razdoblje otkaznog roka poslodavac zaposleniku isplaćuje mjesečnu naknadu koja iznosi barem 65 % njegove prosječne mjesečne bruto plaće na koju se plaćaju doprinosi iz članka L. 5422- 9 za dvanaest proteklih mjeseci koji prethode obavijesti o otkazu?

U slučaju potvrdnog odgovora na bilo koje od prethodna dva pitanja, treba li članak 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije tumačiti na način da mu se protive odredbe nacionalnog prava poput članaka L. 3123-13 Zakonika o radu, koji se tada primjenjivao, i članka R. 1233-32 tog zakonika, ako se znatno veći broj žena nego muškaraca odlučuje koristiti roditeljski dopust u nepunom radnom vremenu te ako posljedična neizravna diskriminacija u pogledu primanja otpremnine i doplatka za dopust radi prekvalifikacije koji su manji od onih koje primaju zaposlenici koji nisu koristili roditeljski dopust u nepunom radnom vremenu nije opravdana objektivnim razlozima koji su potpuno nediskriminatorni?

____________