Language of document :

A Förvaltningsrätten i Linköping (Svédország) által 2018. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Baltic Cable AB kontra Energimarknadsinspektionen

(C-454/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Förvaltningsrätten i Linköping

Az alapeljárás felei

Felperes: Baltic Cable AB

Alperes: Energimarknadsinspektionen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazni kell-e a villamosenergia-rendelet1 16. cikkének (6) bekezdését minden olyan esetben, amikor valamely személy a rendszerösszekötő kapacitás felosztásából szerez bevételt, függetlenül annak körülményeitől, vagy azt csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a bevételeket megszerző személy a villamosenergia-piaci irányelv 2. cikkének 4. pontjában meghatározott átvitelirendszer-üzemeltető?

Amennyiben az 1. kérdésre az a válasz adandó, hogy a villamosenergia rendelet 16. cikkének (6) bekezdését csak az átvitelirendszer üzemeltetőkre kell alkalmazni, átvitelirendszer üzemeltetőnek minősül-e az a vállalkozás, amely kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedik?

Amennyiben az 1. vagy a 2. kérdésre adott választ azt jelenti, hogy a villamosenergia rendelet 16. cikkének (6) bekezdését alkalmazni kell a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő vállalkozásokra, a rendszerösszekötő üzemeltetésével és karbantartásával összefüggő költségek tekinthetők-e mindenesetre az átviteli kapacitások fenntartására vagy növelésére fordított, a 16. cikk (6) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett hálózati beruházásoknak?

Amennyiben az 1. vagy a 2. kérdésre adott válasz értelmében a villamosenergia-rendelet 16. cikkének (6) bekezdését alkalmazni kell a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő vállalkozásokra, a szabályozó hatóság a villamosenergia-rendelet 16. cikke (6) bekezdésének második albekezdése alapján jóváhagyhatja-e, hogy a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő vállalkozás, amely rendelkezik díjszámítási módszerrel, csökkenthető hálózati díjakat közvetlenül fizető ügyfelekkel azonban nem, a rendszerösszekötő kapacitások felosztása során szerzett bevételét a beruházás megtérülésére, vagy – amennyiben a 3. kérdésre nemleges válasz adandó – üzemeltetésre és karbantartásra használja fel?

Amennyiben az 1. vagy a 2. kérdésre adott választ értelmében a villamosenergia-rendelet 16. cikkének (6) bekezdését alkalmazni kell a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő vállalkozásokra, valamint a 3. és 4. kérdésre adandó válasz értelmében a társaság vagy nem használhatja a rendszerösszekötő kapacitások felosztásából származó bevételét üzemeltetésre vagy karbantartásra, illetve a beruházás megtérülésére, vagy pedig a társaság felhasználhatja a bevételét üzemeltetésre vagy karbantartásra, beruházás megtérülésére azonban nem, a villamosenergia-rendelet 16. cikke (6) bekezdésének a kizárólag rendszerösszekötőként tevékenykedő vállalkozásokra való alkalmazása ellentétes-e az arányosság uniós jogi elvével vagy bármely más alkalmazandó elvvel?

____________

1 A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 211., 15. o.).