Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα επανεξετάσεως)

της 17ης Σεπτεμβρίου 2018 (*)

«Επανεξέταση»

Στην υπόθεση C-542/18 RX,

με αντικείμενο πρόταση περί επανεξετάσεως υποβληθείσα από τον πρώτο γενικό εισαγγελέα, δυνάμει του άρθρου 62 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 20 Αυγούστου 2018,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τμήμα επανεξετάσεως),

συγκείμενο από τους M. Ilešič (εισηγητή), πρόεδρο τμήματος, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal και E. Jarašiūnas, δικαστές,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1        Η πρόταση του πρώτου γενικού εισαγγελέα περί επανεξετάσεως αφορά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2018, Simpson κατά Συμβουλίου (T-646/16 P, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2018:493). Με την απόφαση αυτή το Γενικό Δικαστήριο αναίρεσε τη διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Ιουνίου 2016, Simpson κατά Συμβουλίου (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136), περί απορρίψεως της προσφυγής που είχε ασκήσει ο τότε προσφεύγων με αίτημα, αφενός, να ακυρωθεί η απόφαση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2010, με την οποία είχε απορριφθεί η αίτησή του περί προαγωγής στον βαθμό AD 9 κατόπιν της επιτυχούς συμμετοχής του στον γενικό διαγωνισμό EPSO/AD/113/07 που είχε προκηρυχθεί για την πρόσληψη προϊσταμένων διοικητικής μονάδας με βαθμό AD 9, μεταξύ άλλων εσθονικής γλώσσας, στον τομέα της μεταφράσεως, και η απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2011, με την οποία είχε απορριφθεί η διοικητική ένστασή του, και, αφετέρου, να υποχρεωθεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκαταστήσει τη ζημία που υποστήριζε ότι είχε υποστεί ο τότε προσφεύγων. Η διάταξη αυτή εκδόθηκε κατόπιν της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2015, Συμβούλιο κατά Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), με την οποία αναιρέθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 12ης Δεκεμβρίου 2013, Simpson κατά Συμβουλίου (F-142/11, EU:F:2013:201), και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο τελευταίο αυτό δικαιοδοτικό όργανο.

2        Το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο δικαστικός σχηματισμός του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης που εξέδωσε την εν λόγω διάταξη δεν είχε συγκροτηθεί νομίμως.

3        Από το άρθρο 256, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ προκύπτει ότι οι αποφάσεις που εκδίδει το Γενικό Δικαστήριο επί αναιρέσεων κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης μπορούν κατ’ εξαίρεση να επανεξετάζονται από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να θιγεί η ενότητα ή η συνοχή του δικαίου της Ένωσης.

4        Βάσει του άρθρου 62 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρώτος γενικός εισαγγελέας δύναται, εφόσον κρίνει ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να θιγεί η ενότητα ή η συνοχή του δικαίου της Ένωσης, να προτείνει στο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.

5        Από το άρθρο 193, παράγραφος 4, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου προκύπτει συναφώς ότι, επιληφθέν τέτοιας προτάσεως περί επανεξετάσεως, το τμήμα επανεξετάσεως του Δικαστηρίου αποφασίζει εάν συντρέχει λόγος επανεξετάσεως της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου και ότι, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, στην απόφαση περί επανεξετάσεως της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου εκτίθενται μόνον τα προς επανεξέταση ζητήματα.

6        Εν προκειμένω, το τμήμα επανεξετάσεως κρίνει ότι πρέπει να επανεξετασθεί η απόφαση της 19ης Ιουλίου 2018, Simpson κατά Συμβουλίου (T-646/16 P, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2018:493).

7        Το ζήτημα που θα αποτελέσει αντικείμενο της εν λόγω επανεξετάσεως εκτίθεται στη σκέψη 2 του διατακτικού της παρούσας αποφάσεως.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα επανεξετάσεως) αποφασίζει:

1)      Επιβάλλεται η επανεξέταση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2018, Simpson κατά Συμβουλίου (T-646/16 P, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2018:493).

2)      Αντικείμενο της επανεξετάσεως θα αποτελέσει το ζήτημα αν, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της γενικής αρχής περί ασφάλειας δικαίου, η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2018, Simpson κατά Συμβουλίου (T-646/16 P, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2018:493), θίγει την ενότητα ή τη συνοχή του δικαίου της Ένωσης καθόσον το Γενικό Δικαστήριο, ως αναιρετικό δικαιοδοτικό όργανο, έκρινε ότι ο δικαστικός σχηματισμός που εξέδωσε τη διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Ιουνίου 2016, Simpson κατά Συμβουλίου (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), δεν είχε νόμιμη σύνθεση, λόγω πλημμέλειας την οποία ενείχε η διαδικασία διορισμού ενός εκ των μελών του δικαστικού σχηματισμού αυτού και η οποία συνεπαγόταν παραβίαση της αρχής του νόμιμου δικαστή που κατοχυρώνεται με το άρθρο 47, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίοδος, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επανεξέταση θα αφορά ειδικότερα το ζήτημα αν, όπως και στην περίπτωση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 277 ΣΛΕΕ πράξεων, ο διορισμός δικαστή μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο παρεμπίπτοντος ελέγχου νομιμότητας ή αν αυτός ο παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας –επί της αρχής ή λόγω παρελεύσεως ορισμένου χρονικού διαστήματος– αποκλείεται ή περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις πλημμελειών προκειμένου να διασφαλισθεί η νομική σταθερότητα και η ισχύς του δεδικασμένου.

3)      Οι κατά το άρθρο 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφερόμενοι και οι ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάδικοι καλούνται να καταθέσουν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις γραπτές παρατηρήσεις τους επί του εν λόγω ζητήματος εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση της παρούσας αποφάσεως.

(υπογραφές)


* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.