Language of document : ECLI:EU:C:2018:763

ODLUKA SUDA (vijeće za preispitivanje)

17. rujna 2018.(*)

„Preispitivanje”

U predmetu C‑542/18 RX,

povodom prijedloga za preispitivanje koji je prvi nezavisni odvjetnik podnio 20. kolovoza 2018., na temelju članka 62. Statuta Suda Europske unije,

SUD (vijeće za preispitivanje),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal i E. Jarašiūnas, suci,

donosi sljedeću

Odluku

1        Prijedlog za preispitivanje koji je podnio prvi nezavisni odvjetnik odnosi se na presudu Općeg suda Europske unije od 19. srpnja 2018., Simpson/Vijeće (T‑646/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:493). Spomenutom presudom Opći sud ukinuo je rješenje Službeničkog suda Europske unije od 24. lipnja 2016., Simpson/Vijeće (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), kojim je taj sud odbio tužiteljev zahtjev da se, s jedne strane, poništi odluka Vijeća od 9. prosinca 2010. – kojom je odbijen njegov zahtjev za prelazak u razred AD 9 nakon uspješnog sudjelovanja na otvorenom natječaju EPSO/AD/113/07 za imenovanje voditelja odjela u razredu AD 9 u području prevođenja, među ostalim za estonski jezik – i odluka od 7. listopada 2011. o odbijanju njegova prigovora i da se, s druge strane, Vijeću Europske unije naloži da mu naknadi pretrpljenu štetu. Navedeno rješenje doneseno je nakon presude Općeg suda od 22. listopada 2015., Vijeće/Simpson (T‑130/14 P, EU:T:2015:796), kojom je ukinuta presuda Službeničkog suda od 12. prosinca 2013., Simpson/Vijeće (F‑142/11, EU:F:2013:201) i predmet vraćen potonjem na ponovno suđenje.

2        Opći je sud smatrao da vijeće Službeničkog suda koje je donijelo spomenuto rješenje nije bilo pravilno sastavljeno.

3        Iz članka 256. stavka 2. UFEU‑a proizlazi da odluke Općeg suda Europske unije donesene povodom žalbe protiv odluka Službeničkog suda Europske unije iznimno može ispitati Sud, u skladu s uvjetima i ograničenjima utvrđenima u Statutu Suda Europske unije, kada postoji ozbiljna opasnost ugrožavanja jedinstva ili dosljednosti prava Unije.

4        Na temelju članka 62. Statuta Suda Europske unije, prvi nezavisni odvjetnik može, ako smatra da je ozbiljno ugroženo jedinstvo ili dosljednost prava Unije, predložiti Sudu da ispita odluku Općeg suda.

5        U tom pogledu iz članka 193. stavka 4. Poslovnika Suda proizlazi da njegovo vijeće za preispitivanje, koje razmatra takav prijedlog, odlučuje je li potrebno preispitati odluku Općeg suda i da se, u slučaju potvrdnog odgovora, u odluci o preispitivanju te odluke navode samo pitanja koja su predmet preispitivanja.

6        U predmetnom slučaju vijeće za preispitivanje smatra da valja preispitati presudu od 19. srpnja 2018., Simpson/Vijeće (T‑646/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:493).

7        Pitanje koje je predmet spomenutog preispitivanja navedeno je u točki 2. izreke ove odluke.

Slijedom navedenog, Sud (vijeće za preispitivanje) odlučuje:

1.      Valja preispitati presudu Općeg suda Europske unije od 19. srpnja 2018., Simpson/Vijeće (T‑646/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:493).

2.      Predmet preispitivanja je pitanje ugrožava li presuda Općeg suda Europske unije od 19. srpnja 2018., Simpson/Vijeće (T‑646/16 P, neobjavljena, EU:T:2018:493), jedinstvo ili dosljednost prava Unije – osobito s obzirom na opće načelo pravne sigurnosti – time što je spomenuti sud, odlučujući o žalbi, presudio da vijeće koje je donijelo rješenje Službeničkog suda Europske unije od 24. lipnja 2016., Simpson/Vijeće (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), nije bilo pravilno sastavljeno zbog nepravilnosti koja je utjecala na postupak imenovanja jednog od sudaca tog vijeća, što je dovelo do povrede načela zakonom ustanovljenog suda utvrđenog u prvoj rečenici članka 47. drugog stavka Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Preispitivanje se osobito odnosi na pitanje može li, poput akata navedenih u članku 277. UFEU‑a, imenovanje suca biti predmet incidentalnog nadzora zakonitosti ili je takav nadzor – načelno odnosno nakon proteka određenog vremena – isključen ili ograničen na određene vrste nepravilnosti kako bi se zajamčila pravna sigurnost i svojstvo pravomoćnosti.

3.      Pozivaju se zainteresirane osobe navedene u članku 23. Statuta Europske unije i stranke u postupku pred Općim sudom Europske unije da Sudu Europske unije podnesu pisana očitovanja o navedenom pitanju u roku od mjesec dana od dana dostave ove odluke.

Potpisi


*      Jezik postupka: engleski