Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 30 juli 2018 – COPEBI SCA mot Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Mål C-505/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: COPEBI SCA

Motpart: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Övriga parter i målet: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Tolkningsfråga

Ska kommissionens beslut (2009/402/EG) av den 28 januari 2009 om de ”åtgärdsprogram” inom frukt- och grönsakssektorn, som Frankrike har genomfört (C 29/05 [ex NN 57/05] 1 ) tolkas så, att det omfattar det stöd som betalats ut av Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) till Comité économique bigarreau industrie (Cebi) och därefter fördelats till producenter av bigarråer avsedda för bearbetning av de producentergrupper som är medlemmar i denna kommitté, trots att Cebi inte finns med bland de åtta ekonomiska jordbrukskommittéer som nämns i punkt 15 i beslutet och att stödet i fråga, till skillnad från den finansieringsmekanism som beskrivs i punkterna 24 till 28 i beslutet, inte finansieras genom frivilliga bidrag från producenter, så kallade branschbidrag?

____________

1 EUT L 127, s.11