Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. kolovoza 2018. uputio Supreme Court (Irska) – Minister for Justice and Equality protiv PF-a

(predmet C-509/18)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Minister for Justice and Equality

Tuženik: PF

Prethodna pitanja

Jesu li kriteriji u skladu s kojima se utvrđuje je li državni odvjetnik koji je određen kao pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog za potrebe članka 6. stavka 1. [Okvirne odluke1 ] pravosudno tijelo u smislu autonomnog značenja tog pojma iz članka 6. stavka 1. Okvirne odluke iz 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (1) to da je državni odvjetnik neovisan od izvršne vlasti i (2) to da se za njega u njegovom vlastitom pravnom sustavu smatra da se bavi sudovanjem ili da u njemu sudjeluje?

Ako je odgovor na prvo pitanje negativan, koji su kriteriji u skladu s kojima nacionalni sud treba utvrditi je li državni odvjetnik koji je određen kao pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog za potrebe članka 6. stavka 1. Okvirne odluke, pravosudno tijelo za potrebe članka 6. stavka 1.?

Ako kriteriji uključuju zahtjev da se državni odvjetnik bavi sudovanjem ili da u njemu sudjeluje, treba li tu okolnost utvrditi s obzirom na njegov status u njegovom pravnom sustavu ili u skladu s određenim objektivnim kriterijima? Ako navedeno treba utvrditi u skladu s objektivnim kriterijima, koji su to kriteriji?

Je li državni odvjetnik Republike Litve pravosudno tijelo u smislu autonomnog značenja tog pojma iz članka 6. stavka 1. Okvirne odluke iz 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica?

____________

1 Okvirna odluka Vijeća 2002/584/PUP od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica – Izjave određenih država članica u vezi s donošenjem Okvirne odluke (Okvirna odluka) (SL 2002, L 190, str. 1.) (Službeni list Europske unije, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.).