Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. srpnja 2018. uputio Cour de cassation (Francuska) – UB protiv VA, Tiger SCI, WZ, u svojstvu stečajnog upravitelja osobe UB, Banque patrimoine et immobilier SA

(predmet C-493/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UB

Tuženici: VA, Tiger SCI, WZ, u svojstvu stečajnog upravitelja osobe UB, Banque patrimoine et immobilier SA

Prethodna pitanja

Proizlazi li tužba stečajnog upravitelja, kojeg je imenovao sud države članice u kojoj je otvoren stečajni postupak, kojom se traži proglašenje gubitka pravnog učinka hipoteka upisanih na nekretninama dužnika koje se nalaze u drugoj državi članici, kao i prodaje tih nekretnina izvršene u toj državi, radi njihova povrata u imovinu dužnika, izravno iz stečaja te je s njime tijesno povezana?

U slučaju potvrdnog odgovora, jesu li sudovi države članice u kojoj je otvoren stečajni postupak isključivo nadležni za odlučivanje o toj upraviteljevoj tužbi ili su, naprotiv, u tu svrhu isključivo nadležni sudovi države članice na čijem se državnom području nalaze nekretnine, ili između tih različitih sudova postoji usporedna nadležnost, i pod kojim uvjetima?

Može li odluka kojom sud države članice u kojoj je pokrenut stečajni postupak ovlašćuje stečajnog upravitelja da u drugoj državi članici podnese tužbu koja u načelu podliježe nadležnosti suda koji je pokrenuo postupak, rezultirati određivanjem nadležnosti suda te druge države jer se među ostalim ta odluka može kvalificirati kao odluka koja se bavi tijekom stečajnog postupka u smislu članka 25. stavka 1. Uredbe [(EZ) br. 1346/2000]1 te ju se na tom temelju može priznati bez daljnjih formalnosti, u skladu s tim istim člankom?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku (SL 2000., L 160, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 3.)