Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2018. július 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UB kontra VA, Tiger SCI, WZ, UB felszámolójaként, Banque patrimoine et immobilier SA

(C-493/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: UB

Alperesek: VA, Tiger SCI, WZ, UB felszámolójaként, Banque patrimoine et immobilier SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Közvetlenül a fizetésképtelenségi eljárásból származik-e, illetve szorosan ahhoz kapcsolódik-e a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam bírósága által kijelölt felszámoló keresete, amely annak megállapítására irányul, hogy ebben az eljárásban nem lehet hivatkozni az adós valamely másik tagállamban található ingatlanaira bejegyzett jelzálogokra, valamint ezen ingatlanoknak az ezen államban történő értékesítéseire e vagyontárgyaknak az adós vagyonába történő visszahelyezése érdekében?

Igenlő válasz esetében: azon tagállam bíróságai, amelynek területén a fizetésképtelenségi eljárást megindították, kizárólagos joghatósággal rendelkeznek-e a felszámoló e keresetének elbírálására, vagy ellenkezőleg, csak az ingatlanok elhelyezkedése szerinti tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal e tekintetben, vagy e különböző bíróságok között párhuzamos joghatóság áll fenn, és ha igen, milyen feltételek mellett?

Az a határozat, amellyel a fizetésképtelenségi eljárás megindításának helye szerinti tagállam bírósága felhatalmazza a felszámolót arra, hogy egy másik tagállamban keresetet indítson – amely főszabály szerint az eljárást megindító bíróság joghatósága alá tartozik – járhat-e azzal a hatással, hogy megalapozza e másik állam joghatóságát, miközben – többek között – ez a határozat az [1346/2000] rendelet1 25. cikkének (1) bekezdése szerinti, fizetésképtelenségi eljárás lefolytatására vonatkozó határozatnak minősülhet, és ennélfogva ugyanezen szöveg alapján minden további alaki követelmény nélkül elismerhető?

____________

1     A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2000. május 29-i 1346/2000/EK tanácsi rendelet (HL 2000. L 160., 1. o.; magyar nyelvű külökiadás 19. kötet, 1. fejezet, 191. o.; helyesbítés: HL 2006. L 234., 43. o.)