Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 26 iulie 2018 – UB/VA, Tiger SCI, WZ, în calitate de lichidator al UB, Banque patrimoine et immobilier SA

(Cauza C-493/18)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurent: UB

Intimați: VA, Tiger SCI, WZ, în calitate de lichidator al UB, Banque patrimoine et immobilier SA

Întrebările preliminare

Acțiunea lichidatorului desemnat de instanța dintr-un stat membru care a deschis procedura de insolvență, care are ca obiect declararea inopozabilității în această procedură a ipotecilor înscrise asupra imobilelor debitorului situate într-un alt stat membru, precum și a vânzărilor acestor imobile realizate în respectivul stat, în vederea întoarcerii acestor bunuri în patrimoniul debitorului, derivă direct din procedura de insolvență și se află în strânsă legătură cu aceasta?

În caz afirmativ, instanțele din statul membru în care a fost deschisă procedura de insolvență sunt exclusiv competente să soluționeze această acțiune a lichidatorului sau, dimpotrivă, instanțele din statul membru de la locul situării imobilelor sunt singurele competente în această privință ori există între aceste diferite instanțe o competență concurentă, și în ce condiții?

Hotărârea prin care instanța din statul membru în care este deschisă procedura de insolvență autorizează lichidatorul să inițieze, într-un alt stat membru, o acțiune care ar fi în principiu de competența instanței care a deschis procedura, poate avea drept efect să impună competența judiciară a acestui alt stat, în măsura în care, în special, această hotărâre ar putea fi calificată drept o hotărâre cu privire la desfășurarea unei proceduri de insolvență în sensul articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul [(CE) nr. 1346/2000]1 și, ca atare, este susceptibilă să fie recunoscută fără nicio altă formalitate, în temeiul aceluiași text?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență (JO 2000, L 160, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 143).