Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 6. srpna 2018 – Fédération des fabricants de cigares v. Předseda vlády, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Věc C-517/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Fédération des fabricants de cigares

Odpůrci: Předseda vlády, Ministre des Solidarités et de la Santé

Další účastnice: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Předběžné otázky

Mají být ustanovení čl. 13 odst. 1 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU1 ze dne 3. dubna 2014 vykládána v tom smyslu, že zakazují používat na jednotkových baleních, na vnějším balení a na tabákových výrobcích jakékoliv označení ochranné známky, které naznačuje určité vlastnosti, a to bez ohledu na její známost?

V závislosti na způsobu, kterým je třeba vykládat čl. 13 odst. 1 a 3 směrnice, jsou tato ustanovení v rozsahu, v němž se uplatní na jména a obchodní značky, v souladu s právem vlastnit majetek, svobodou projevu, svobodou podnikání a zásadami proporcionality a právní jistoty?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, jsou ustanovení odstavců 1 a 3 článku 13 směrnice, ve spojení s ustanoveními odstavce 2 článku 24 téže směrnice, v souladu s právem vlastnit majetek, svobodami projevu a podnikání a zásadou proporcionality?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, s. 1).