Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 6 Αυγούστου 2018 – Fédération des fabricants de cigares κατά Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Υπόθεση C-517/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτούσα: Fédération des fabricants de cigares

Καθών: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Παρεμβαίνουσα: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Έχουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, την έννοια ότι απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση στις μονάδες συσκευασίας, στις εξωτερικές συσκευασίες και στα προϊόντα καπνού οιασδήποτε εμπορικής ονομασίας που υπονοεί ορισμένες ιδιότητες, ανεξαρτήτως της φήμης της;

2)    Σε συνάρτηση με την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 13 της οδηγίας, σέβονται οι διατάξεις αυτών, στον βαθμό κατά τον οποίο εφαρμόζονται επί των εμπορικών ονομασιών και σημάτων, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την ελευθερία εκφράσεως, την επιχειρηματική ελευθερία και τις αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου;

3)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως επί του προηγούμενου ερωτήματος, σέβονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 13 της οδηγίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 της ίδιας οδηγίας, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την ελευθερία εκφράσεως και την επιχειρηματική ελευθερία καθώς και την αρχή της αναλογικότητας;

____________

1     Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (ΕΕ L 127, σ. 1).