Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2018. augusztus 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fédération des fabricants de cigares kontra Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(C-517/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Fédération des fabricants de cigares

Alperes: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Másik fél: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2014. április 3-i 2014/40/EU parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikke (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy a csomagolási egységeken, a gyűjtőcsomagokon és a dohánytermékeken az egyes tulajdonságokra utaló márkanevek használatát azok közismert jellegétől függetlenül megtiltják?

Az irányelv 13. cikke (1) és (3) bekezdésének értelmezésétől függően e rendelkezések, amennyiben alkalmazandók a kereskedelmi nevekre és védjegyekre, tiszteletben tartják-e a tulajdonhoz való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a vállalkozás szabadságát, valamint az arányosság és a jogbiztonság elvét?

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, az irányelv 13. cikke (1) és (3) bekezdésének az irányelv 24. cikkének (2) bekezdésének rendelkezéseivel összefüggésben történő értelmezése tiszteletben tartja-e a tulajdonhoz való jogot, a véleménynyilvánítás és a vállalkozás szabadságát, valamint az arányosság elvét?

____________

1 A tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 127., 1. o.).