Language of document :

2018 m. rugpjūčio 6 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fédération des fabricants de cigares / Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Byla C-517/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Fédération des fabricants de cigares

Atsakovai: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Kita šalis: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES1 13 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas reikia aiškinti taip, kad jomis draudžiama ant vienetinių pakelių, išorinių pakuočių ir tabako produktų naudoti visus prekių ženklų pavadinimus, nurodančius tam tikras savybes, nepaisant jų žinomumo?

2.    Atsižvelgiant į tai, kaip reikia aiškinti direktyvos 13 straipsnio 1 ir 3 dalis, ar jų nuostatomis, kiek jos taikomos komerciniams pavadinimams ir prekių ženklams, paisoma teisės į nuosavybę, saviraiškos laisvės, laisvės užsiimti verslu ir proporcingumo bei teisinio saugumo principų?

3.    Jeigu į pirmiau pateiktą klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar direktyvos 13 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, siejamomis su tos pačios direktyvos 24 straipsnio 2 dalimi, paisoma teisės į nuosavybę, saviraiškos laisvės ir laisvės užsiimti verslu bei proporcingumo principo?

____________

1 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, p. 1).