Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 6. avgusta 2018 – Fédération des fabricants de cigares/Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Zadeva C-517/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fédération des fabricants de cigares

Tožena stranka: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Druga stranka: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbe člena 13(1) in (3) Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 20141 razlagati tako, da je z njimi prepovedana uporaba kakršnega koli imena blagovne znamke, ki namiguje na nekatere lastnosti, na zavojčkih, zunanji embalaži in tobačnih izdelkih, ne glede na sloves znamke?

2.    Ali se z določbami člena 13(1) in (3) Direktive – glede na to, kako jih je treba razlagati – v delu, v katerem se uporabljajo za imena in blagovne znamke, spoštujejo lastninska pravica, svoboda izražanja, svoboda gospodarske pobude, načelo sorazmernosti in načelo pravne varnosti?

3.    Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali določbe člena 13(1) in (3) Direktive, obravnavane skupaj z določbami člena 24(2) navedene direktive,spoštujejo lastninsko pravico, svobodo izražanja, svobodo gospodarske pobude in načelo sorazmernosti?

____________

1 Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L 127, str. 1).