Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Madalmaad) 23. juulil 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV versus Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(kohtuasi C-478/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Vastustaja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 882/20041 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (edaspidi „määrus nr 882/2004“), VI lisa punktides 1 ja 2 sisalduvat väljendit „[a]metlike kontrollidega seotud töötajate“ tuleb tõlgendada nii, et (palga)kulud, mida võib ametlike kontrollide kulude arvutamisel arvesse võtta, hõlmavad üksnes ametlikke kontrolle tegevate riiklike veterinaararstide ja riiklike veterinaararstide abide (palga)kulusid, või võib ametlike kontrollide kulude hulka arvata ka Madalmaade toidu- ja tooteohutuse asutuse (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, edaspidi „NVWA“) või loomasektoris kvaliteedikontrolle tegeva osaühingu (besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector, edaspidi „KDS“) muude töötajate (palga)kulud?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse nii, et määruse nr 882/2004 VI lisa punktides 1 ja 2 sisalduv väljend „[a]metlike kontrollidega seotud töötajate“ võib hõlmata ka NVWA või KDSi muude töötajate (palga)kulusid, siis millistel asjaoludel ja millistes piirides on sellisel juhul kõnealuste muude töötajate kulude ja ametlike kontrollide vahel veel sedavõrd tihe seos, et kõnealuste (palga)kulude katmiseks ettenähtud lõivude kogumisel võib tugineda määruse nr 882/2004 artikli 27 lõikele 4 ja määruse VI lisa punktidele 1 ja 2?

3.    Kas määruse nr 882/2004 artikli 27 lõike 4 punkti a ja VI lisa punkte 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et artikli 27 lõikega 4 ja VI lisa punktidega 1 ja 2 on vastuolus koguda tapamajadelt ametlike kontrollide eest lõive, mis puudutavad veerandtunde, mida tapamajad on pädevalt asutuselt tellinud, kuid mida ametlikeks kontrollideks tegelikult ei kasutatud?

____________

1 ELT 2004, L 165, lk 1; ELT eriväljaanne 03/45, lk 200.