Language of document :

A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-478/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperesek: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell–e értelmezni a takarmány– és élelmiszerjog, valamint az állat–egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29–i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 VI. mellékletének 1. pontjában szereplő „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezést, valamint a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 2. pontjában szereplő „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzettel kapcsolatos” kifejezést, hogy a hatósági ellenőrzések díjainak kiszámításakor figyelembe vehető (bér)költségek kizárólag a hatósági ellenőrzéseket végző hatósági állatorvosok és hatósági asszisztensek (bér)költségei lehetnek, vagy beletartozhatnak azokba a Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (Holland Élelmiszer– és Termékbiztonsági Hivatal; a továbbiakban: NVWA) vagy a Besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (az állattenyésztési ágazatban minőségellenőrzéssel foglalkozó korlátolt felelősségű társaság; a továbbiakban: KDS) egyéb alkalmazottainak (bér)költségei is?

Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 1. pontjában szereplő „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezés, valamint a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 2. pontjában szereplő „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzettel kapcsolatos” kifejezés alá vonhatóak az NVWA vagy a KDS egyéb alkalmazottainak (bér)költségei is, úgy milyen körülmények között és milyen határokon belül áll még fenn ezen egyéb alkalmazottak költsége és a hatósági ellenőrzések között olyan szoros kapcsolat, hogy az e (bér)költségek alapján számított díjakat a 882/2004 rendelet 27. cikkének (4) bekezdésére és VI. mellékletének 1. és 2. pontjára lehet alapozni?

Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és VI. mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályozást, hogy a 27. cikk (4) bekezdésével és a VI. melléklet 1. és 2. pontjával ellentétes, ha a vágóhidaknak olyan hatósági ellenőrzések után számítanak fel díjakat, amelyeket azok az illetékes hatóságoknak bejelentett, de valójában nem hatósági ellenőrzésre fordított negyedórákra vonatkoznak?

____________

1 HL 2004. L 165., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 200. o.